ติดต่อ

ติดต่องานบริการผลิตภัณฑ์และการบริการ

ติดต่อบริษัท

หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทของเรา โปรดติดต่อเราโดยช่องทางต่อไปนี้

บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์:
038-490-440, 441, 442, 443, 444
โทรสาร:
038-490-195, 197
อีเมล:
info-cs-th@fujitsu-general.com

บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานขายกรุงเทพฯ

โทรศัพท์:
02-7878-111
โทรสาร:
02-7878-106
รูปแบบ:
แบบฟอร์มสอบถาม

บริษัท เอฟ จี เอ (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์:
038-400-115
โทรสาร:
038-400-119

บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์:
038-490-440, 441, 442, 443, 444
โทรสาร:
+66-38-490-198

ติดต่องานข่าวสารประชาสัมพันธ์

รูปแบบ:
แบบฟอร์มสอบถาม (เว็บไซต์ทั่วโลก)